Hoe wij ons inzetten voor borstvoeding

Nieuwe marketingrichtlijnen

Medela is al sinds 1960 een trotse voorvechter van borstvoeding. Moedermelk is van groot belang voor een goede start in het leven en biedt bovendien talloze levenslange voordelen. Daarom heeft Medela de missie om de gezondheid van moeder en baby te bevorderen door middel van de heilzame voordelen van moedermelk. Om onze missie te doen slagen, hebben we ons als doel gesteld om elke moeder, waar ook ter wereld, te helpen haar baby met moedermelk te voeden.

Wij willen onze toewijding aan de doelen van de WHO-code versterken en ervoor zorgen dat ons aanbod aan producten en diensten voor moeders en baby's altijd de voordelen van borstvoeding benadrukt. Daarom hebben we nieuwe marketingrichtlijnen ontwikkeld die een kader bieden voor onze communicatie-activiteiten:

In overeenstemming met de WHO-code zal Medela zich nooit inzetten om substituten voor moedermelk te steunen, commercialiseren of promoten.

Borstvoeding is en blijft een noodzaak voor Medela. Door middel van ons assortiment borstkolven, onze ondersteunende producten (waaronder producten voor het voeden) en onze diensten proberen we moeders en baby's te helpen hun doelen op het gebied van borstvoeding te halen en langdurig borstvoeding te geven, ook op momenten dat zij niet bij elkaar kunnen zijn. Daarom biedt Medela een compleet assortiment van alternatieve methoden voor het voeden van moedermelk, waaronder flessen en spenen, onze borstvoedingshulpset, de SpecialNeeds Feeder en cups.

Alle communicatie van Medela over het voeden van baby's, die gericht is op zwangere vrouwen en moeders van baby's en jonge kinderen, omvat de volgende punten, of het nu gaat om geschreven, gesproken of visuele communicatie:

 • Ondersteuning van de aanbevelingen van de WHO voor borstvoeding
 • Bekrachtiging van de voordelen en meerwaarde van borstvoeding in vergelijking met kunstvoeding
 • Aandacht voor het doel van Medela om baby's zo lang mogelijk te laten profiteren van moedermelk
 • Erkenning van het effect dat de introductie van kunstvoeding kan hebben op de melkproductie van de moeder

We brengen dit in de praktijk door alle materialen over het voeden van baby's te voorzien van het volgende:

 • Een consistente en eenvoudig te herkennen pictogram dat aangeeft dat wij de aanbevelingen van de WHO met betrekking tot borstvoeding steunen
 • Naast dit pictogram voegen we een link naar een speciaal gedeelte op onze website toe: - www.medela.nl/WHO. Hier is de volgende informatie te vinden:
 1. Een verklaring dat Medela de aanbevelingen van de WHO met betrekking tot de duur van borstvoeding steunt, namelijk exclusieve borstvoeding gedurende de eerste 6 maanden, gevolgd door borstvoeding met ander voedsel gedurende 2 jaar en langer, als de beste optie voor baby's en moeders.
 2. Details over de aanbevelingen, die de voordelen en meerwaarde van borstvoeding in vergelijking met kunstvoeding bekrachtigen.
 3. Aanvullende informatie over het effect dat de introductie van kunstvoeding kan hebben op de melkproductie van de moeder en een toelichting dat het voeden aan de borst goed tot stand gebracht moet zijn voordat moedermelk met de fles wordt gegeven.
 4. Informatief materiaal dat moeders die borstvoeding geven steunt bij het halen van hun doelen op het gebied van borstvoeding en langdurig borstvoeding geven.

Er zullen geen advertenties of andere vormen van promotie van voedingsflessen en spenen naar het algemene publiek ten koste van borstvoeding zijn.
Dit houdt het volgende in:

 • Al het relevante materiaal is voorzien van het pictogram en de link naar de website, zoals hierboven beschreven.
 • Flesvoeding wordt niet door ons geïdealiseerd (geen gebruik van teksten bij flessen, zoals 'Maak borstvoeding eenvoudig', 'Eenvoudigste manier om te voeden', 'Voeden was nog nooit zo eenvoudig' enzovoort).
 • We doen geen uitspraken die gelijkenissen met borstvoeding impliceren ('Net zo goed als borstvoeding', 'Spenen in de vorm van de tepel van de moeder'; 'Lijkt op natuurlijke borstvoeding' enzovoort).
 • Materiaal met betrekking tot spenen en flessen bevat geen afbeeldingen van baby's die uit flessen drinken.
 • Bewaarflesjes met melk worden afgebeeld in de context van kolven.

We bieden binnen het toepassingsgebied van deze code, noch direct noch indirect, geen sampleproducten aan zwangere vrouwen, moeders of hun familieleden aan. Sampleproducten die onder het toepassingsgebied van de code vallen, worden niet verstrekt aan zorgverleners, behalve voor professionele evaluatie of onderzoek op institutioneel niveau.

Medela zal geen gebruik maken van faciliteiten van gezondheidszorgsystemen om producten te tonen die binnen het toepassingsgebied van de code vallen.

Medela zal elke bijdrage aan de zorgverlener of elke bijdrage die namens hem of haar wordt gedaan ten gunste van beurzen, studiereizen, onderzoeksbeurzen, het bijwonen van vakconferenties en dergelijke, bekendmaken aan de instelling waar de desbetreffende zorgverlener werkzaam is en erop toezien dat de desbetreffende zorgverlener soortgelijke bekendmakingen doet.

Borstvoeding blijft een noodzaak voor Medela en we ondersteunen moeders en baby's tijdens hun borstvoedingsperiode met ons assortiment borstkolven, producten voor het voeden, ondersteunende producten en diensten.

Als u merkt dat onze Medela-marketingrichtlijnen niet worden nageleefd, neem dan contact met ons op via deze e-mail: marketingguidelines@medela.com