Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in klantbeoordelingen, vragen en antwoorden

Wij van Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG ('Medela' of 'wij/ons') ontvangen graag je feedback over onze producten en beantwoorden graag al je vragen over deze producten. Graag bieden wij je via het platform van Bazaarvoice Inc. diensten aan waardoor dit op een eenvoudige manier mogelijk is. Wij vinden bescherming van je privacy belangrijk. Daarom verstrekken wij je de volgende informatie over de manier waarop wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten, verwerken.

 1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking en contactgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Dietersheim
Duitsland
privacy@medela.com

 1. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je toestemming, die vrijwillig wordt gegeven en die je te allen tijde kunt intrekken. We verwerken je persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Voordat je de diensten gebruikt, wordt je gevraagd een gekozen gebruikersnaam ('bijnaam') op te geven alsmede je e-mailadres, dat wordt gebruikt om je beoordeling te verifiëren. Het gebruik van de dienst 'Klantbeoordelingen' zelf vindt plaats door het gewenste aantal sterren te selecteren in de knoppen die worden weergegeven als een algemene beoordeling en in verschillende categorieën. Je hebt ook de mogelijkheid om opmerkingen aan je beoordelingen toe te voegen. Afhankelijk van het product kunnen aanvullende optionele vragen worden gesteld die je kunt beantwoorden. Je kunt onze service 'Vragen en antwoorden' gebruiken om vragen te stellen. Je ontvangt een e-mail zodra je vragen zijn beantwoord.

Als je gebruik maakt van onze diensten, is het mogelijk dat wij, nadat je je beoordeling of vraag hebt ingediend, via e-mail contact met je opnemen om vragen te verduidelijken of je waar nodig hulp bieden, bijvoorbeeld als je beoordeling/vraag aangeeft dat je ontevreden bent over onze producten.

Je kunt ons ook toestemming geven als je in de toekomst informatie wilt ontvangen over het brede scala aan diensten, producten, trainingen en evenementen die Medela aanbiedt, evenals informatie over actuele onderwerpen die je mogelijk interesseren (digitaal of per post). Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze communicatie door contact met ons op te nemen met gebruikmaking van de contactgegevens in hoofdstuk 8. Met betrekking tot e-mailcorrespondentie van ons kun je je uitschrijven door te klikken op de link 'uitschrijven' aan het einde van ons e-mailbericht.

Om je toestemming te verkrijgen, gebruiken we het zogenaamde 'dubbele opt-in' -proces, d.w.z. zodra je je toestemming voor marketingdoeleinden hebt gegeven, ontvang je een bevestigingsmail met een link waarop je moet klikken om je toestemming te bevestigen. Deze dubbele activeringsmethode helpt ons om ervoor te zorgen dat de eigenaar van het e-mailaccount ermee instemt communicatie van Medela te ontvangen.

De antwoorden die je tijdens het klantbeoordelingsproces met ons hebt gedeeld, kunnen waar nodig ook voor statistische doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden voor deze doeleinden volledig geanonimiseerd.

Alle verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. Ze worden niet automatisch verwerkt of geanalyseerd met betrekking tot persoonlijke aspecten (profilering).

 1. Soorten persoonsgegevens:
 • Identificatie- en contactgegevens (inclusief gebruikersnamen)
 • Leeftijdsgroep
 • Geslacht
 • Informatie over kinderen
 • Informatie over zwangerschap
 • Informatie over productaankoop
 • Informatie over het product (bv. afmetingen, verpakking, kleur)
 • Aanbeveling van het product
 • Informatiebronnen
 • Beoordeling van het product met betrekking tot kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding, gemak enz.

De velden die je moet invullen wanneer je onze diensten gebruikt, zijn dienovereenkomstig gemarkeerd (*).

Onze diensten kunnen zodanig worden gebruikt dat je niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd door andere gebruikers van onze website. Het staat je vrij om te beslissen of je persoonsgegevens over jezelf wenst te verstrekken die verder gaan dan de verplichte gegevens. Houd er rekening mee dat het mogelijk is om details te geven bij het kiezen van je bijnaam en in de vrije tekstvelden, waardoor je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. We raden je aan je privacy te beschermen en onze diensten anoniem te gebruiken, zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om beoordelingen of vragen die persoonsgegevens bevatten, niet te publiceren of (gedeeltelijk) te anonimiseren.

 1. Ontvangers of categorieën ontvangers

Voor de bovenstaande doeleinden zullen de klantbeoordelingen die op onze website worden gepubliceerd met je persoonsgegevens (indien openbaar gemaakt) worden doorgegeven aan verschillende externe leveranciers (apotheken, apotheken, detailhandelaren van babyproducten, andere online detailhandelaren) en bedrijven van Medela wereldwijd die deze beoordelingen ook op hun websites zullen publiceren.

Met het oog op de verificatie en evaluatie van beoordelingen en vragen heeft Medela de dienstverlener (Bazaarvoice Inc., een in de staat Delaware gevestigd bedrijf, 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759 VS) ingehuurd die je persoonsgegevens namens ons en volgens onze instructies verwerkt. Medela heeft met deze dienstverlener een passende overeenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens voldoende worden beschermd. De dienstverlener mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan onbevoegde derden of je persoonsgegevens gebruiken voor andere dan de vermelde doeleinden.

 1. Herkomst van je persoonlijke gegevens

Je persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van andere externe leveranciers (apotheken, drogisten, detailhandelaren van babyproducten, andere online detailhandelaren) waar je onze producten hebt bekeken. Voor de verwerking van je persoonsgegevens door deze externe leveranciers verwijzen wij je naar de privacy-informatie van de betreffende externe leverancier.

 1. Locatie en duur van de opslag van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in de Europese Unie. Je persoonsgegevens worden opgeslagen totdat je je toestemming intrekt.

 1. Overdracht van gegevens naar een rechtsstelsel buiten Zwitserland/de EU/de EER

Bazaarvoice en sommige aan Medela gelieerde ondernemingen zijn gevestigd in landen buiten de EU/EER en Zwitserland die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin jij woont. Medela zorgt ervoor dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om je persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten.

Houd er rekening mee dat gepubliceerde klantbeoordelingen en vragen op basis waarvan je geïdentificeerd kunt worden, zichtbaar zijn voor alle gebruikers van onze website wereldwijd. In de service 'Vragen en antwoorden' kunnen je vragen niet alleen door Medela, maar ook door elke willekeurige gebruiker van de website worden beantwoord.

 1. Je rechten / contact met ons opnemen

Recht van inzage: Je hebt het recht om informatie te verkrijgen over je persoonsgegevens die worden verzameld, verwerkt of, indien van toepassing, doorgegeven aan derden.

Recht op rectificatie: Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.

Recht om gegevens te laten wissen ('recht op vergetelheid'): Onderworpen aan wettelijke bewaartermijnen heb je het recht om te verzoeken om je persoonsgegevens te wissen - bijvoorbeeld als je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op beperking van gegevensverwerking: Je hebt het recht om beperking van verwerking van je persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld als de verwerking onwettig is of de juistheid van je persoonsgegevens wordt betwist.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen. Je hebt het recht om te verzoeken dat je persoonsgegevens aan jou of, indien technisch mogelijk, een andere door jou gekozen verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven.

Recht van bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden of om je toestemming voor dergelijke verwerking in te trekken.

Merk op dat in uitzonderlijke gevallen het mogelijk is dat je de bovengenoemde rechten niet kunt uitoefenen vanwege wettelijke of reglementaire vereisten.

Als je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuur je verzoek dan naar Medela AG, Data Protection Officer, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Zwitserland, of stuur een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@medela.com.

Om een officiële klacht in te dienen, neem je contact op met je lokale gegevensbeschermingsautoriteit (in Nederland: Lijst met contactgegevens voor toezichthoudende autoriteiten in de Duitse deelstaten/https://www.bfdi.bund.de).