Carrières bij Medela

Medela is altijd op zoek naar medewerkers die de integriteit, drive, ervaring en vaardigheden hebben om ons bedrijf een positieve impuls te geven. Medela investeert in mensen en wil de reputatie van het bedrijf versterken.

Carrières bij Medela

Internationale cultuur en diversiteit

Diversiteit stimuleert ideeën en innovatie en levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de concurrentiepositie van Medela. Als wereldwijd opererend bedrijf biedt Medela een werkplek die wordt gekenmerkt door culturele en internationale diversiteit.

Als verantwoordelijke werkgever zet Medela zich in voor gelijke kansen, ongeacht nationaliteit, geslacht, religie, leeftijd, leefsituatie of handicaps. Verder werkt Medela voortdurend aan een veilige en gezonde werkomgeving waarin er geen plaats is voor discriminatie, pesterijen of vergelding.

Samen met haar medewerkers streeft Medela hoge normen na. Medela gelooft in de diversiteit van mensen – waarbij onderlinge overeenkomsten banden smeden en de verschillen elkaar aanvullen. Medela gaat een open dialoog aan en stimuleert wederzijds respect – op elk niveau. Bij Medela werken we met diversiteitsmanagement om een grote diversiteit onder medewerkers en personeelsgroepen te bevorderen.

Talentmanagement en opleiding

Medela biedt talentvolle mensen overal ter wereld een uitdagende, gevarieerde en aanmoedigende werkomgeving waarin inzet, betrokkenheid en hard werken worden gewaardeerd.

Om ook op de lange termijn zakelijk succesvol te zijn, moet Medela vertrouwen wekken en de klanttevredenheid garanderen. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van gekwalificeerde, verantwoordelijke en gemotiveerde medewerkers heeft voor Medela dan ook een hoge prioriteit.

Medela biedt interessante functies, een breed spectrum aan cursussen en trainingen, diploma's en certificaten, groeimogelijkheden en coaching voor leiders, en aantrekkelijke kansen om in de praktijk vaardigheden te ontwikkelen.

Medela ondersteunt de ontwikkeling van jonge professionals. Medela heeft daarbij oog voor de belangen van alle leeftijdsgroepen en stimuleert het uitwisselen van ervaringen en expertise tussen de verschillende generaties.

Gedrags- en leiderschapscompetenties

De leiderschapscompetenties bij Medela vormen een van de pijlers van het managementbeleid. Hierin wordt bepaald hoe het functioneren van medewerkers en leidinggevend personeel wordt beoordeeld en welke individuele vaardigheden er van hen worden verwacht.

Medela stimuleert een constante dialoog tussen medewerkers en managers en bevordert levenslang leren en het uitwisselen van kennis met wederzijds respect en vertrouwen.

Onze managers en medewerkers voeren met vaste regelmaat functioneringsgesprekken, waarin persoonlijke en bindende doelen worden vastgesteld. Door de belangen van beide partijen te combineren, worden medewerkers gestimuleerd om uitmuntende resultaten te behalen en een onmisbare bijdrage te leveren aan de ondernemingscultuur van Medela.

Balans privé/werk en gezin

Mensen met een gezonde levensbalans zijn niet alleen tevredener, maar ook beter gemotiveerd en productiever. Medela bevordert de levensbalans van haar medewerkers door hen via flexibele arbeidsomstandigheden te helpen om een gezond evenwicht tussen werk en gezinsleven te bewaren.

Medela heeft korte en langdurige internationale uitwisselingstrajecten ter bevordering van de loopbaan en de professionele ontwikkeling van haar medewerkers.

Medela biedt een scala aan speciale voorzieningen. Het aanbod is afhankelijk van de plaatselijke regelgeving en verschilt van land tot land.