Kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU

Medela streeft er al meer dan 50 jaar naar om de gezondheid van moeders en baby's te verbeteren door de voordelen van moedermelk te benutten. Een van de doelstellingen van dit bedrijf is om inzicht te krijgen in de behoeften van moeders en het gedrag van hun (premature) baby, met name in de NICU.

Kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU

Verbetering van de lactatieresultaten in de NICU

Mother’s hand holding foot of baby

In samenwerking met toonaangevende deskundigen heeft Medela eenvoudige maar effectieve hulpmiddelen ontwikkeld die NICU's kunnen gebruiken om de bestaande moedermelkpraktijken te beoordelen, gegevens te verzamelen, het potentieel voor verbetering te identificeren en beproefde best practices toe te passen.

Ga voor meer informatie naar:

Effectieve initiatie

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

De eerste uren en dagen na de bevalling zijn bepalend voor het begin van de lactatie. De overgang van secretoire differentiatie naar secretoire activatie, die binnen 72 uur na de geboorte moet plaatsvinden, heeft invloed op de melkproductie op de lange termijn. Daarom zijn tijdige interventies om vertraging in de secretoire activatie te voorkomen van cruciaal belang.

Meer lezen

Overgang naar rechtstreeks voeden aan de borst

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

Borstvoeding is het ultieme doel voor premature baby's en moeders. Baby's in de NICU hebben echter een unieke reeks uitdagingen, waardoor het in eerste instantie moeilijk is om borstvoeding te geven. De overstap naar borstvoeding wordt bij de baby vaak bemoeilijkt door de immaturiteit van het neurologische en maagdarmstelsel en onderliggende medische comorbiditeiten. Als we wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning bieden, krijgen moeders meer mogelijkheden en hulp bij het tot stand brengen van borstvoeding.

Meer lezen

Hulpmiddelen voor verbetering van de lactatiekwaliteit in de NICU

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Het verbeteren van kwaliteit is een systematische benadering van de analyse van praktijkverandering om de resultaten te verbeteren. Hulpmiddelen voor kwaliteitsverbetering kunnen helpen bij het verzamelen, analyseren, begrijpen en communiceren van de gegevens voor alle inspanningen voor kwaliteitsverbetering.

Meer lezen