De kloof overbruggen: Het logistieke traject van moedermelk in de NICU standaardiseren

Medela begrijpt welke problemen er zijn bij het geven van moedermelk in de NICU. Voordat de melk klaar is om aan de premature baby te worden gegeven, heeft deze al een reeks procedures en bewerkingen ondergaan die nadelig kunnen zijn voor de kwantiteit en kwaliteit. Het is binnen de neonatale zorg dus een grote logistieke uitdaging om moedermelk te geven in een vorm die vers afgekolfde melk zo dicht mogelijk benadert.

Voor baby's die niet zelf aan de borst kunnen drinken, moet de NICU logistieke processen hebben voor het

  • geven van voldoende moedermelk
  • van de hoogst mogelijke kwaliteit
  • met als doel om op het tijdstip van ontslag borstvoeding te hebben bereikt

Er moet met name aandacht zijn voor een hygiënische werkwijze, registratie, etikettering en de juiste bewaarprocedures bij het omgaan met moedermelk. Om de betrokkenheid van familie te vergroten is het belangrijk dat ouders de procedures en de richtlijnen van het ziekenhuis kennen en opvolgen telkens wanneer ze in het ziekenhuis of thuis moedermelk hanteren. In de onderstaande illustratie zien we de complexe stappen in de weg die de moedermelk aflegt. De melk kan worden blootgesteld aan verschillende temperaturen, gedurende uiteenlopende periodes worden bewaard en afhankelijk van wisselende voedingsbehoeften worden gegeven. Het is duidelijk dat logistiek beheer van de melk noodzakelijk is en dat de betreffende procedures (waar mogelijk) moeten worden gestandaardiseerd.