Tools voor kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Werken met de toolkit

Medela staat bekend om haar steun aan uitgebreide toegepaste en klinische onderzoeken en om de wetenschappelijk onderbouwde producten van hoge kwaliteit die zij op basis van deze onderzoeken maakt. Dit doen we om eerstelijns zorgprofessionals te ondersteunen bij het dagelijks bevorderen, beschermen en ondersteunen van de lactatiezorg en het voeden van baby's in de NICU en de kraamafdelingen. Door onderzoek te stimuleren, natuurlijk gedrag te observeren en naar onze klanten te luisteren, zetten we WETENSCHAP om in ZORG en dragen we bij aan de gezondheid van generaties.

Daarom hebben we aansluitend op onze toewijding aan zorgprofessionals, moeders en baby's overal ter wereld de gratis toolkit NICU Quality Improvement (QI) ontwikkeld. We willen zorgprofessionals op alle mogelijke manieren ondersteunen door:

  • Een stapsgewijs proces te introduceren voor de implementatie van kwaliteitsverbetering en praktijkveranderingen
  • Wetenschappelijk onderbouwde best practices en expertise te leveren
  • Moeders te ondersteunen bij het bereiken van een effectieve initiatie om hun melkproductie op te bouwen en in stand te houden en hun kwetsbare baby's langdurig een hoge dosis melk van de eigen moeder (OMM) te kunnen geven