Een goed begin: Succesvolle lactatiepraktijken stimuleren voor vrouwen en baby's met een verhoogd risico

Het op gang komen en opbouwen van de melkproductie is een ingrijpend proces waarin secretoire activatie een belangrijke rol speelt. We geven inzicht in wat dit is, welke risicofactoren in deze kritieke periode een succesvolle melkproductie kunnen beïnvloeden en hoe we een effectieve melkproductie en borstvoeding kunnen garanderen.

Leerdoelen

  • Inzicht in secretoire activatie (lactogenese II)
  • Bewustzijn van wat een vertraagd begin van lactatie is en de mogelijke gevolgen ervan voor de lactatie
  • Identificatie van vrouwen met een verhoogd risico op vroege borstvoedingsproblemen
  • Overzicht van de hormonale, fysiologische en emotionele verschillen tussen bevallingen en geboorten
  • Begrijpen hoe verschillende soorten geboorten de lactatie in de eerste paar dagen kunnen beïnvloeden
  • Erkennen hoe bepaalde risicofactoren van invloed zijn op het type bevalling, de geboorte en de eerste keer dat de moeder borstvoeding geeft
  • Begrijpen welke negatieve invloed bepaalde bevallingen en geboorten hebben op borstvoeding
  • Geïnformeerd zijn over bewezen best practices om een effectieve melkproductie en borstvoeding te garanderen

 

Event details

Duur        1 uur

Taal          Nederlands

 

Dit webinar is reeds afgelopen.

De eerder toegekende accreditatie is helaas niet meer geldig, u kunt zich daarvoor niet meer registreren.