Interview Serena Debonnet

Serena Debonnet is vroedvrouw en Lactatiekundige IBCLC en werkt in de Kliniek Sint-Jan in Brussel. Daarnaast is ze Nederlandstalig coördinator voor België voor de BFHI. We praatten met haar over het belang van een juiste initiatie van de borstvoeding bij de mama’s, de protocollen hieromtrent in de Vlaamse ziekenhuizen en de rol van de professional naar de mama toe.