Vaak gestelde vragen over COVID-19 en het effect op de zwangerschap en de foetus

Medela biedt zorgprofessionals en moeders informatie in onzekere tijden. We hebben de vaak gestelde vragen over COVID-19, zwangerschap en baby's verzameld. Medela geeft antwoorden op basis van actuele informatie en recent onderzoek van gezondheidsautoriteiten zoals de WHO en het CDC.

pregnant woman with her hands gently supporting her pregnant tummy

Zijn zwangere vrouwen vatbaarder om ziek te worden van COVID-19?

Het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists stelt dat zwangere vrouwen niet gevoeliger lijken voor de gevolgen van een besmetting met COVID-19 dan de bevolking als geheel. Zwangere vrouwen ervaren veranderingen in hun lichaam die het risico op bepaalde besmettingen kunnen verhogen. Het is bekend dat vrouwen met virussen uit dezelfde familie als COVID-19 en andere virale luchtweginfecties, zoals influenza, een hoger risico hebben op het ontwikkelen van ernstige ziekten. Daarom is het volgens het CDC altijd belangrijk dat zwangere vrouwen zichzelf beschermen tegen ziekten.

Kan COVID-19 de foetus beïnvloeden tijdens de zwangerschap? 

Op dit moment is er onvoldoende bewijs om vast te stellen of een zwangere vrouw die COVID-19 heeft, het virus tijdens de zwangerschap of bij de geboorte aan haar baby kan overdragen. De WHO werkt eraan de kennis en het begrijpen van de overdracht van COVID-19 te vergroten.

Er is slechts enkele malen melding gemaakt van problemen tijdens de zwangerschap of de geboorte (bijvoorbeeld vroeggeboorte) bij baby's met moeders die tijdens de zwangerschap positief zijn getest op COVID-19. Uit de onderzoeksresultaten blijkt echter dat zwangere of recent zwangere vrouwen met COVID-19 eerder op de intensive care worden opgenomen of ademhalingsondersteuning nodig hebben in vergelijking met niet-zwangere vrouwen in de vruchtbare leeftijd.  

Is de baby immuun als de moeder tijdens de zwangerschap COVID-19 heeft gehad? 

Momenteel is er beperkt onderzoek waarin wordt gesuggereerd dat beschermende antistoffen tijdens de zwangerschap via de placenta kunnen worden overgebracht als de moeder COVID-19 heeft gehad.

Wat gebeurt er als een vrouw met COVID-19 bevalt? 

Volgens de nieuwe AAP-richtlijn van 22 juli 2020 betreffende de scheiding van moeders en baby's mogen moeders die COVID-19 hebben of denken te hebben samen met hun pasgeboren baby in één kamer verblijven wanneer er voorzorgsmaatregelen worden genomen om de baby te beschermen tegen besmettelijke ademhalingssecreties van de moeder.

Zoals aangegeven door het CDC wordt aanbevolen om de baby afgekolfde moedermelk te geven als er sprake is van langdurige scheiding, omdat de moeder zelf medische zorg nodig heeft. Indien mogelijk moet er een gespecialiseerde borstkolf worden verstrekt. Als het niet mogelijk is om een borstkolf te reserveren voor een moeder met COVID-19, kan ze een borstkolf voor meerdere gebruikers gebruiken. De borstkolf moet zorgvuldig worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat deze door een andere moeder wordt gebruikt.

Disclaimer:

De op deze website verstrekte informatie en materialen vormen geen juridisch advies en zijn niet als zodanig bedoeld; in plaats daarvan is alle informatie op deze site uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website is mogelijk niet de meest actuele informatie. Medela behoudt zich het recht voor om deze website op elk gewenst moment aan te vullen of informatie of materialen op deze website te wijzigen of te verwijderen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de lezer, gebruiker of browser; Medela beveelt de inhoud van de websites van derden niet aan en onderschrijft deze ook niet.

De informatie en materialen op deze website worden 'in de huidige staat' verstrekt; er worden geen toezeggingen gedaan dat de inhoud foutloos is. Hoewel we hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op deze website nauwkeurig en volledig zijn, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid of actualiteit van de informatie en materialen op of gekoppeld aan deze website.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot al dan niet ondernomen acties op basis van de inhoud van deze website wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Uw gebruik van inhoud op of gekoppeld aan deze website is volledig op eigen risico. Medela aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het vertrouwen op de inhoud van deze website.