Vaak gestelde vragen over het overdragen van COVID-19: baby's en moedermelk

Medela heeft de meest recente aanbevelingen verzameld om vragen over COVID-19 te beantwoorden van zorgprofessionals en moeders, bijvoorbeeld of baby's COVID-19 kunnen krijgen en of het virus via moedermelk kan worden overgedragen.

mum holding five month old baby-looking into each other's eyes and smiling

Kan COVID-19 via moedermelk worden overgedragen? 

UNICEF, de WHO en het CDC melden dat in de beperkte onderzoeken naar vrouwen met COVID-19 die borstvoeding geven, het actieve virus niet in moedermelk is aangetroffen. Momenteel is de grootste vraag niet of het virus via moedermelk kan worden overgedragen, maar of een met COVID-19 geïnfecteerde moeder het virus via respiratoire druppeltjes kan doorgeven.

Er zijn belangrijke stappen om te voorkomen dat het virus aan een baby wordt doorgegeven. Zo moet de moeder haar handen wassen voordat ze de baby vasthoudt en een mondkapje dragen wanneer ze dicht bij haar baby is, ook wanneer ze borstvoeding geeft.

Uit onderzoek is gebleken dat moeders die COVID-19 hebben gehad, via hun moedermelk antistoffen doorgeven aan hun baby, wat de aanbeveling om door te gaan met borstvoeding geven ondersteunt.

Kunnen baby's COVID-19 krijgen? 

Volgens het CDC is het zeer zeldzaam dat pasgeboren baby's COVID-19 krijgen. In sommige zeldzame gevallen zijn pasgeboren baby's kort na de geboorte positief getest op COVID-19. Het is echter niet bekend of ze het virus voor, tijdens of na de geboorte hebben opgelopen.

Pasgeboren baby's met COVID-19 hebben meestal milde of helemaal geen symptomen en herstellen goed. Er zijn slechts enkele meldingen van pasgeboren baby's met ernstige symptomen van COVID-19.

 

Disclaimer:

De op deze website verstrekte informatie en materialen vormen geen juridisch advies en zijn niet als zodanig bedoeld; in plaats daarvan is alle informatie op deze site uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website is mogelijk niet de meest actuele informatie. Medela behoudt zich het recht voor om deze website op elk gewenst moment aan te vullen of informatie of materialen op deze website te wijzigen of te verwijderen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de lezer, gebruiker of browser; Medela beveelt de inhoud van de websites van derden niet aan en onderschrijft deze ook niet.

De informatie en materialen op deze website worden 'in de huidige staat' verstrekt; er worden geen toezeggingen gedaan dat de inhoud foutloos is. Hoewel we hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op deze website nauwkeurig en volledig zijn, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid of actualiteit van de informatie en materialen op of gekoppeld aan deze website.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot al dan niet ondernomen acties op basis van de inhoud van deze website wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Uw gebruik van inhoud op of gekoppeld aan deze website is volledig op eigen risico. Medela aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het vertrouwen op de inhoud van deze website.