Bewijs van de impact van COVID-19 op borstvoeding

Borstvoeding behouden in het COVID-19 tijdperk: Een oproep tot actie

COVID-19 heeft tot op heden aanzienlijke gevolgen gehad voor de klinische praktijk op de kraamafdeling, hulp bij lactatie en ondersteunende diensten. Meer dan de helft van de professionele zorgverleners op de kraamafdeling en in de NICU heeft belangrijke veranderingen in de klinische praktijk gemeld. Bovendien staat het gezondheidszorgstelsel onder aanzienlijke druk en is er minder ondersteunend personeel, waarbij verloskundigen en borstvoedingsspecialisten het zwaarst worden getroffen. Dit betekent dat nieuwe moeders tijdens de eerste kritische dagen essentiële ondersteuning missen om hun baby te helpen bij de borstvoeding of wanneer de baby niet aan de borst kan drinken om een adequate melkproductie voor de lange termijn op gang te brengen en op te bouwen. Daarnaast heeft COVID-19 om verschillende redenen voor aanzienlijke stress gezorgd bij moeders die borstvoeding geven.

Ondanks het feit dat moeders eerst wel borstvoeding wilden geven, heeft COVID-19 een aanzienlijke negatieve impact gehad op de duur en de frequentie van het borstvoeding geven, omdat een beperkte toegang tot moederschapsdiensten inmiddels de norm is geworden.

Klik hier om de whitepaper van het FMR-onderzoek te downloaden

 

JANIS MÜLLER, PHD INSTITUTE OF MOLECULAR VIROLOGY, ULM UNIVERSITY MEDICAL CENTRE, DUITSLAND In ons onderzoek stelden we vast dat het binnendringen van virale RNA in de melk mogelijk van voorbijgaande aard is en maar zelden en gedurende zeer korte perioden voorkomt. Hoewel we in moedermelk virale RNA hebben ontdekt, betekent dit niet dat deze besmettelijk is. Ik ben ook niet op de hoogte van een publicatie waarin het actieve virus in moedermelk is aangetoond.

Moedermelk, COVID-19 en borstvoeding - Een studie van de wetenschappelijke literatuur over COVID-19 en borstvoeding tot nu toe

Naarmate de pandemie vorderde, zijn er veel vragen gesteld over de overdracht en besmettingsroutes, met bijzondere aandacht voor het duo moeder en kind en de status van borstvoeding en moedermelk. Hoewel de voordelen van moedermelk en borstvoeding voor moeder en baby goed gedocumenteerd zijn, bestond er al in de beginstadia van de pandemie onzekerheid over ziekenhuispraktijken en aanbevelingen rond COVID-19 en borstvoeding. Het was echter wel duidelijk dat er empirisch onderbouwde aanbevelingen nodig waren om het probleem van overdracht aan te pakken zonder de waarde van borstvoeding uit het oog te verliezen. Dergelijke aanbevelingen zouden nieuwe moeders en hun baby's in staat stellen om te blijven profiteren van de voordelen van borstvoeding en het gebruik van moedermelk in dit COVID-19-tijdperk.

Klik hier om een uitgebreide en bijgewerkte literatuurstudie te downloaden van het wetenschappelijke bewijs tot op dit moment van Leon Mitoulas, Nania Schärer-Hernandez en Severine Liabat (Front. Pediatr. 20 november 2020)

Klik hier om een samenvatting van de literatuurstudie te downloaden

Klik hier voor de webinar over dit onderwerp

LARS BODE, PROFESSOR PEDIATRIE EN DIRECTEUR VAN HET MOTHER-MILK-INFANT CENTER OF RESEARCH EXCELLENCE (MOMI CORE), UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, VS Geen van de melkmonsters van met COVID-19 geïnfecteerde moeders is positief bevonden op de aanwezigheid van een actief virus en de aanwezigheid van virale RNA is zeldzaam. Uit de gegevens blijkt dat overdracht van moeder naar baby via moedermelk onwaarschijnlijk is.

Wetenschappelijke rondetafelgesprekken om de impact van COVID-19 op de klinische praktijk binnen de kraamafdeling en borstvoedingsondersteuning te begrijpen en erop in te spelen

Wereldwijd rondetafelgesprek
Duitse rondetafel

Medela heeft een reeks virtuele rondetafelgesprekken met toonaangevende onderzoekers georganiseerd om inzicht te krijgen in de impact op mondiaal en lokaal niveau van COVID-19 op borstvoeding en om van gedachten te wisselen over de recente veranderingen in de klinische praktijk op de kraamafdeling en ondersteuning bij borstvoeding.

Negen deskundigen op het gebied van borstvoeding, lactatie, immunologie en virologie, waaronder Lars BodeRiccardo DavanzoDonna GeddesJanis MüllerHans van GoudoeverRebecca PowellVirginie Rigourd, Diane Spatz en Ann Yates, deelden hun deskundige observaties, onderzoek en aanbevelingen ter ondersteuning van artsen en moeders die borstvoeding geven tijdens de pandemie. Eén van de belangrijkste bevindingen was dat het RNA van SARS-CoV-2 maar zelden aanwezig is in moedermelk en dat een grote meerderheid van de moeders een sterke antistofrespons op SARS-CoV-2 in hun moedermelk heeft bij infectie of herstel. Alle deskundigen zijn bezorgd over de veranderingen in de klinische praktijk en hebben benadrukt dat het belangrijk is om moeders wetenschappelijk onderbouwde informatie en begeleiding en ondersteuning bij de borstvoeding te bieden, omdat er een cruciale periode bestaat om de melkproductie effectief op te bouwen.

Tijdens een rondetafelgesprek in Duitsland, met Silke Mader, Aleyd von Gartzen, Ursula Felderhoff-Müser, Monika Berns, Vera Hesels, prof. dr. med. Michael Abou-Dakn, Thomas Kühn, Johannes Middelanis, bespraken de deskundigen de impact van COVID-19 op borstvoeding in Duitsland en kwamen ze tot de conclusie dat borstvoeding in tijden van COVID-19 vooral moet worden bevorderd, dat het scheiden van moeder en kind moet worden vermeden en dat ouders vroegtijdig moeten worden geïnformeerd over borstvoeding en over passende hygiënemaatregelen.

Medela 2020/21 webinarreeks over borstvoeding en lactatie in het COVID-19-tijdperk

Het coronavirus heeft zich in een mum van tijd over de hele wereld verspreid, en al even plots verscheen er ook onnauwkeurige en ongegronde informatie die voor grote onzekerheid zorgde bij moeders en zorgverleners. Daarnaast heeft de COVID-19-situatie veranderingen teweeggebracht in de klinische praktijk op de kraamafdeling: een korter verblijf in het ziekenhuis na de bevalling, een mogelijke scheiding van de moeder en haar baby en een verhoogde druk op het personeel in de gezondheidszorg. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de initiatie van het borstvoedingstraject van de moeder en de duur ervan. Om de meest recente informatie en onderzoeksresultaten te verstrekken over borstvoeding, moedermelk, de veiligheid en gezondheid van zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en hun baby's in het COVID-19-tijdperk, hebben we een reeks webinars op maat samengesteld.         

Het moeder-babyduo beschermen tijdens de COVID-19-pandemie: De ervaring van Columbia University
Dr. Dani Dumitriu, MD, PhD en Cynthia Gyamfi-Bannerman, MD, MSc, FACOG

Borstvoeding, moedermelk en COVID-19 – wat zeggen de bewijzen?
Leon Mitoulas, PhD en Nania Schärer-Hernández, PhD

Moedermelk - een bron van SARS-CoV-2-antistoffen Prof. dr. J. (Hans) B. van Goudoever, MD, PhD
Prof. dr. J. (Hans) B. van Goudoever, MD, PhD

Bewijs van een sterke en specifieke antistofrespons tegen SARS-CoV-2 in moedermelk
Assistent professor Rebecca Powell, PhD

De impact van de COVID-19-pandemie op het gebruik van moedermelk en borstvoeding in de NICU
Prof. Jae Kim MD, PhD

Moedermelkproductie beschermen tijdens de COVID-19-pandemie
Diane L. Spatz PhD, RN-BC, FAAN

COVID-19 in Muttermilch: Wie ist der Wissensstand?
Lars Bode, Professor für Kinderheilkunde und Direktor des Mother-Milk-Infant Center of Research …

De COVID-19-pandemie gebruiken als een kans om het gebruik van moedermelk en borstvoeding als levensreddende medische interventies ter sprake te brengen
Diane L. Spatz PhD, RN-BC, FAAN.

REBECCA POWELL, ASSISTANT PROFESSOR DIVISION OF INFECTIOUS DISEASES, ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AAN MOUNT SINAI, NEW YORK, VS We stelden vast dat de overgrote meerderheid van de moeders een sterke antistoffenrespons op SARS-CoV-2 in hun moedermelk heeft en dat deze reactie het virus zou kunnen neutraliseren. Het is belangrijk dat moeders en professionele zorgverleners dit beseffen en het toont de waarde aan van borstvoeding.
Initiatie bij risicofactoren Meer lezen Overgang van ziekenhuis naar thuis Meer lezen