Luchtwegen

Aandoeningen of obstructies van de luchtwegen en ademhalingsproblemen kunnen een indicatie zijn voor een tijdelijke of permanente tracheotomie bij zuigelingen, kinderen en volwassenen. Het vrijmaken van de luchtwegen kan dan nodig zijn om een tracheotomiebuis en de luchtwegen vrij te houden. Ook na een ongeval of bij patiënten met andere ademhalingsproblemen kan het vrijmaken van de luchtwegen noodzakelijk zijn.

Luchtwegen vrijmaken
Vloeistof opvangen
Producten